Nieuwe website voor mensen met ziekte van Parkinson

parkinson.chi-kung-training.com

is overgezet naar

www.parQinson.nl

parqinson-flyer-voor-klein

Parkinson = de ziekte van Parkinson

Qi = energie, vitaliteit, levenskracht…

Qigong = energietraining…

ParQinson Qigong =

vitaliteitstraining en -onderzoek voor mensen met parkinson en aanverwante uitdagingen.